APOLON (APOLON),bog svetlosti,muzike i proricanja                           

Apolon pripada drugoj generaciji bogova sa Olimpa,jer je Zevsov sin od Lete,kao i njegova sestra Artemida.Apolon je učinio mnoga hrabra dela,kao što je bilo oslobađanje Delfa od strašnog zmaja Pitona koga je ubio svojim strelama.Bio je prelepi bog,visok,skladno građen i bujne kose,i zbog toga je imao mnogo ljubavnih avantura,kako sa Ninfama,tako i sa običnin smrtnicama.Jednom je i zavoleo i kćerku boga Peneja,Dafnu.Međutim ona mu nikako nije ljubav uzvraćala,već je,pošto je bog stalno proganjo,zamolila oca da je u nešto pretvori kako bi se spasila.Nimfa je pretvorena u biljku lovor koja je onda posvećena Apolonu.Iz svojih ljubavnih avantura,bog je dobio mnogo dece,Orfeje od Kaliope, Asklepija od Koronide,Lina od Psamate,Aristaja od Kirene,Trojila od Kasandre idr.Pored svojih avantura sa ženama,bog je voleo i lepe muškarce,od kojih su najpoznatiji Hijakint i Kiparis.Nakon njihove smrti,prvi se pretvorio u cvet a drugi u drvo.Apolon je bio i bog ratnik,veoma vešt strelac,koji je mogao svoje strele da dobaci jako daleko.Ljudi su ga prekomerno obožavali,po raznim hramovima i proročištima,takmičenjima,žrtvovanjma. Postao je religijski simbol,kako u umetnosti,tako i u radu.Šta više,neki ga smatraju Pitagorinim ocem.

                                                                                                                                                                                                                      nazad