DEMETRA (DEMETER),boginja žitnih polja                                

Demetra je bila boginja plodnosti,majka zaštitnica polja,koja je štitila sve obrađen površine,a pogotovo žitnih polja.Pored toga smatra se i boginjom koja je učestvovala u stvaranju svijeta,pa sve što na zemlji živi,cveta i donosi plod,svoje postojanje duguje Demetri i njenoj brožljivosti.Demetra je bila veoma privržena svojoj ćerki Persefoni,koju je dobila sa Zevsom,i za koju je bila toliko vezana.Persefona je srećno rasla pored majke i ostalih boginja,sve dok se u nju nije zaljubio Had,koji ju je oteo.Demetra je,čim je saznala za nestanak voljene kćeri,krenula u potragu za njom.Kada joj je Helie otkrio istinu,boginja se toliko naljutila da je napustila Olimp,zapostavila sve svoje dužnosti,i prerušivši se u staricu,otišla u službu kod Keleje.Za to vreme,zemlja je ostala neobrađena,poljoprivreda unazađena,ništa iz zemlje nije izniklo,niti dinosilo plodove.Videvši sve to,Zevs je naredio Hadu da Demetri vrati Persefonu.Had je pristao da svoju ženu dovede u Gornji svet,i vrati je majci,ali je pre toga lukavstvom naterao da pojede zrno nara.To jedno zrno,bilo je dovoljno,na Persefonu veže za Podzemni svet.Sklopljen je sporazum sa Hadom:Persefona je osam mjeseci godišnje provodila sa majkom, a ostala četiri sa Hadom.                                                                  nazad