HERA (HERA),zaštitnca porodice i udatih žena                                      

Hera,kćerka Kronosa i Ree,Zevvsova supruga i sestra,majka Aresa,Hebe,Ejlejtije i Hefesa,bila je zaštitnica braka i udatih žena.Njena vaza sa Zevsom započela je mnogo pre njhovog braka,pa su se sastajali krijući se od svojih roditelja.Kasnije,kada su se uskladili odnosi bogova sa Olimpa i Zevsa,i nason Zevsovog ustoličenja,sklopljen je brak.Hera se pojavljuje u brojnim mitovima,a pored svoje,podiže i mnogo druge dece,kažnjava neverstvo i surovo se sveti ljubavnicama svoga muža.Letu,kada je ona nosila Apolona i Artemidu,jurila je sve do ostrva Del,koje je do tad bilo pokretno ostrvo.Iju,koju je Zevs veoma voleo,pretvorila je u kravu.Heru su posebno obožavali u Argu,pa je zbog toga ova boginja bila zaštitnica tog grada.Za vreme trojanskog rata štitila je Grke,i uzimala je učešća u mnogim događajima,koji su uticali na ishod rata.Hera je obožavana i slavljena u celoj Grčkoj,a najvažnija procesija koja je organizovana u njenu čast,predstavljala je sećanje na njeno i Zevsovo venčanje.                                                                                                                                        nazad