Pored stotine zena,koje se pominju u mitovima o tajnim vezama sa ocem bogova i ljudi,postoji i priča da je Zevsa jako zaintrigirala upečatljuva lepota mladog Ganimeda,koji je bio kraljevskog porekla,iz Troje.Bio je toliko lep da je izazvao erotska osećanja samog Zevsa,koji ga je odveo na Olimp,da mu bude vinotoča,odnosno da mu u pehar sipa nektar.    Ali, bez obzira ne njegove strasti,po kojima su bogovi nalikovali ljudima, kao što je već pomenuto,ipak je Zevs bio bog koji je održavao ravnotežu i pravdu.Nije bio samo tužilac i sudija,već je saosećao sa svačijim bolom, i uvek je pokošavao da nesrećnicima olakša patnju,a iznad svega da pravedno presudi.Grčke reči "diogenitos" i "diotreftos" koje su vezane za Zevsovo ime,označavale su vladare te epohe koji su posedovali harizmu,i koji su se,vladajući,rukovodili mudrošću i osećajem za pravdu.

                                                                                                                                                                nazad