NEPRILAGOĐENO PONAŠANJE

-prilagođenost: Stvarno prilagođeno ponašanje predstavlja vođenje računa o usklađenosti za vlastiti život , kao i sklad između zahtjeva sredine i  vlastite   samostalnosti i slobode. Nije lako ostvariti prilagođeno ponašanje.Uspijeva samo ako se savladaju prepreke i teškoće na koje se nailazi,a povremeni neuspesi u ostvarivanju ciljeva podnesu.                                                                            

Ukoliko se neke teškoće ne uspiju savladati ili se neuspjesi ponavljaju javljaju se razni vidovi neprilagođenog ponašanja od kojih su najčešći:

a)agresivnost

b)alijenacija

c)anomija

 

 

 

 

Agresivnost

Neuspijeh u zadovoljenju određenih motiva može imati negativnih posljedica na psihički život i ponašanje.Veoma česta reakcija na neuspijeh je agresivnost.Neuspijeh izaziva ne samo neraspoloženje, nego ljutnju,pa i bijes.Traži se neko koga će biti moguće napasti kao krivca za vlastiti neuspijeh ili bar neko na kome će se iskaliti ljutnja.Ispoljavanje agresije smanjuje psihičku napetost,ali često dovodi do sukoba a nikada ne rješava problem.

Ponovljeni neuspjesi  u ostvarenju važnih ciljeva dovode do osjećanja nesigurnosti,sumnje u vlastitu vrijednost,osjećanje nelagodnosti-do stanja neodređenje i teško podnošljive strijepnje koja se naziva anksioznošću(to je intenzivno osjećanje nespokojostva i zabrinutosti  koje  može da dovede do psihičkih poremećaja kao što su neuroza i psihoaza).

 

povratak na vrh                                                                                                            povratak na početnu

 

 

 

 

 

 

Alijenacija

Reagovanje na neuspijeh ne mora odmah bovesti do duševnog poremećaja.Može postati uzrok još jednom vidu neprilagođenog ponašanja.Takav jedan je i alijenacija(termin iz humanističke filozofije i psihologije). Alijenacija ili otuđenje je psihičko stanje za koje je karasteristično: osjećanje nezadovoljstva životom, gubitak smisla i radosti,prestanak želje da se stvara,da se potvrđuje i da se razvijaju vlastite sposobnosti.Preovladava osjećanje usamljenosti,nemoći,otuđenosti od svijeta,zbivanja u njemu  kao i od drugih ljudi.

 

 

 

povratak na vrh                                                                                                              povratak na početnu

 

 

 

 

 

 

Anomija

Anomija je jedan vid alijenacije.Ona označava neprihvatanje važećih društvenih normi i propisa(grč. nomos - zakon).Postoji indiferentnost i nezainteresovanost za društvena pitanja.Javlja se kao raspoloženje većih djelova stanovnika i omladine,naročito u periodima društvene krize.Karakteristično je razmišljanje:"Pošto ništa ne zavisi od mene nema razloga da ja prema ma čemu zauzimam stav i bilo šta preduzimam".

 

                                                                                                                                povratak na početnu

                                                                                                                                              iduća strana