Uzroci i suzbijanje alkoholizma

Uzroci su psihički i socijalni.Opšti izvor je osjećanje napuštenosti i nesigurnosti.Tome pogoduju razne vrste poteškoća(materijalne,socijalne,personalne) kao i navike i podsticaji sredine.

Suzbijanje se vrši putem propagande protiv alkoholizma,otežavanjem njegovog nabavljanja ...Ali sa malo uspjeha.Kako je alkoholizam bolest ,potrebno je  i liječenje alkoholičara.Liječenje se sprovodi kroz psihološku terapiju,individualnu ili 

 

grupnu u posebnim ustanovama.Treba poći od toga da je alkohol simptom ,a ne uzrok teškoća.Zaliječenje treba imati jaku volju ičvrstu namjeru.Postoje i institucije  u kojima se u toku liječenja,a i poslije njega,liječenji alkoholičari i tu iznose svoje teškoće.Tako se oslobađaju osjećaja krivice i i zolacije.