III GEOGRAFSKI POLOŽAJ, GRANICE I VELIČINA 

Geografski položaj Egipta je izuzetno povoljan. Sinajsko poluostrvo predstavlja kopneni most koji povezuje Egipat sa Azijom. Sredozemnim morem povezan je sa Evropom, a Suecki kanal predstavlja važan trgovački čvor između dva kontinenta.

Granice: Na sjeveru je Sredozemno more, na istoku Gaza, Izrael i Crveno more; na jugu Sudan i na zapadu Libija.

Maksimalna dužina sjever-jug iznosi 1,105 km i maksimalna širina 1,129 km. Površina Egipta iznosi 997,739 km˛. Manje od desetine od ukupne teritorije Egipta je naseljeno i civilizovano. Teritorija obuhvata dolinu i deltu Nila, određen broj zemlju duž Sueckog kanala koji povezuje Sredozemlje sa Sueckim zalivom, rukavcem Crvenog mora.

 

Nazad