VII REGIONALNA PODJELA

Gornji Egipat obuhvata dolinu Nila od južne egipatske granice pa do blizu Kaira. Zahvaljujući vještačkom navodnjavanju u tom dugom pojasu preovladava uzgajanje pamuka i šećerne trske. Pamuk je zauzeo prostrane površine u obliku monokulture. U Gornjem Egiptu znatne se površine zasijavaju ječmom i prosom, a dobro uspijevaju i druge žitarice (kukuruz, pšenica, riža). Uz kuće rastu i datuline palme. Uz rubove doline ima dobrih maslinika i agruma. Najveći grad u tom dijelu Egipta je Asyat. Od njega se odvaja kanal koji vodi u veliku oazu Fajum u kojoj se uzgajaju pamuk i žitarice. Na jugu uklesani su u stijenama kipovi faraona, a dolinom se prostiru ruševine hramova i palača u Tebi, Luksoru i Karnaku. Uslijed podizanja nivoa vode izgradnjom brane Asuana mnogi su spomenici U Gornjem Egiptu znatne se površine zasijavaju ječmom i prosom, a dobro uspijevaju i druge žitarice (kukuruz, pšenica, riža). Uz kuće rastu i datuline palme. Uz rubove doline ima dobrih maslinika i agruma. Najveći grad u tom dijelu Egipta je Asyat. Od njega se odvaja kanal koji vodi u veliku oazu Fajum u kojoj se uzgajaju pamuk i žitarice. Na jugu uklesani su u stijenama kipovi faraona, a dolinom se prostiru ruševine hramova i palača u Tebi, Luksoru i Karnaku. Uslijed podizanja nivoa vode izgradnjom brane Asuana mnogi su spomenici potopljeni.

Donji Egipat obuhvata prostranu deltu Nila. Delta daje zimi žetvu pšenice, ječma i povrća. Ljetna žetva sastoji se uglavnom od pamuka i riže. Jesenjska donosi kukuruz i proso. Osim toga u delti rodi i razno voće (datule, banane, agrumi, smokve, kajsije, breskve, jabuke, kruške...).

Donji Egipat je ispresijecan gustom mrežom cesta i željezničkih pruga. Nilom i brojnim kanalima plove mnoge lađe. Ovo je gusto naseljeno područje sa glavnim centrima: Kairo, politička i kulturna metropola, administrativni, trgovački i turistički centar; Aleksandrija, glavna egipatska luka, metropola trgovine pamukom, žitom, šećerom i voćem. Istočno od delte Nila proteže se zona Sueckog kanala. Taj veliki svjetski morski put pod egipatskom upravom i odgovornošću angažuje na desetine hiljada egipatskih službenika i radnika. Na sjevernom ulazu u kanal razvila se moderna luka Port Said, a na južnom ulazu luka Suec.

Nazad