Akropolj danas sa AtinomAtina

Grcka pocinje i razvija se, u ovom, i oko ovog grada,jedna od najstarijih prestonica Zapadnog svijeta. Obuhvata udubljenje na zapadnoj obali Atike, sa planinama Egelea, Parnita,Pendeli i Imitos sa triju strana i zalivom Saronikos sa cetvrte strane i formira jedan naizgled jedinstven grad sa svojom lukom, Pirejom, i ostalim prigradskim naseljima. Cjelokupna oblast ima oko 3 miliona stanovnika. Novi savremeni dio Atine koji je jos uvjek u ekspanziji velikim djelom je zapocet i izgradjen u poslednjih 40-ak godina. Bilo kojim pravcem da se krene postoje znamenitosti koje vrijedi pogledati : cisto more, uzvisene nezno oblikovane planine, neizbrisivi tragovi drevne proslosti, kao i sve blagodeti savremenog druustva 20 vijeka.Atinu su prvo nastanili Pelazgi, prije nekih 6000 godina a kasnije Jonjani,  koji su izgradili Akropolj na visokoj litici, tom prirodnom utvrdjenju, ili Gornji Grad, sto njegovo ime i znaci na grckom jeziku. Tokom svog razvoja grad je posvecen boginji mudrosti Atini. Svoj prvi uspon grad dozivljava u vrijeme Mikenskog perioda. Na kraju 6-og vijeka p.n.e. tiranija je odbacena a demokratski nacin vladavine koji je uslijedio doveo je do tekovina koje su bez presedanja u istoriji covjecanstva. U 5-om vijeku prije nase ere - "Zlatnom dobu" Atine pod Periklovim prosvjetljenim vodstvom Atina dozivljava vrhunski razvoj. Za vrijeme helenistickog i vizantiskog perioda Atina postaje drugorazredni grad.  Nakon oslobadjanja Grcke od turske okupacije 1834 godine Atina je proglasena glavnim gradom Grcke.