Trajanje igre

2.1 Kod svih ekipa koje sačinjavaju igrači od 16 ili više godina utakmica traje 2 x 30 minuta; odmor izmedju dva poluvremena traje 10 minuta.

Kod omladinskih ekipa uzrasta od 12 do 16 godina igra traje normalno 2 x 25 minuta, a kod pionirskih ekipa u kojima igraju igrači stari od 8 do 12 godina utakmica traje 2 x 20 minuta; odmor izmedju dva poluvremena traje 10 minuta.

2.2 Ako je nakon isteka regularnog vremena za igru rezultat nerešen, a utakmica treba da se igra do konačne odluke, tada se nakon odmora od 5 minuta igraju produžeci. Produžeci traju 2x5 minuta, a pauza izmedju dva produžetka 1 minut.

Ukoliko utakmica i nakon isteka ovih produžetaka ne bude odlučena, slede nakon pauze od 5 minuta dodatni produžeci od 2 x 5 minuta sa 1 minutom odmora u poluvremenu.

Ako i tada ne padne odluka, pobednik se dobija na osnovu propozicija datog takmičenja.

Znak za završetak utakmice

2.3 Utakmica počinje zviždukom sudije za početak igre, a završava se automatskim signalom za završetak utakmice sa javnog uredjaja za merenje vremena ili zviždukom merioca vremena. Ako se po isteku vremena predvidjenog za igru ne oglasi jedan od ova dva signala, sudija zviždukom daje znak da je utakmica završena (17.10).

Ukoliko ne postoji javni uredjaj za merenje vremena sa automatskim signalom za kraj utakmice, merilac vremena će meriti vreme pomoću sata na stolu ili štopericom, te će po isteku vremena predvidjenog za igru dati znak za završetak utakmice (18.2, stav2).

Ukoliko se koristi semafor za merenje vremena, tada bi isti, pod uslovom da je to moguće, trebalo programirati tako, da minute meri od 0 do 30.

2.4 Prekršaji ili nesportsko ponašanje, koji su načinjeni pre ili za vreme oglašavanja sirene za kraj (poluvremena ili utakmice) obavezno se sankcionišu, iako se to može učiniti tek nakon oglašavanja sirene. Sudije u tom slučaju utakmicu završavaju tek nakon slobodnog bacanja, koje treba izvesti (sa izuzetkom 13.4c), ili sedmerca, čiji ishod treba sačekati (vidi objašnjenje br. 1).

2.5 Ako se znak za kraj poluvremena, odnosno utakmice oglasi u trenutku izvodjenja slobodnog bacanja ili sedmerca, slobodno bacanje, tj. sedmerac se ponavljaju, pa čak i u slučajevima kada se lopta već nalazi u vazduhu. Neophodno je da se sačeka ishod ovih bacanja pre nego što sudija da znak za kraj utakmice.

2.6 Pod okolnostima koje su opisane u okviru pravila 2.4 - 5 igračima ili predstavnicima ekipa mogu se zbog prekršaja ili nesportskog ponađanja prilikom izvodjenja slobodnog bacanja ili sedmerca izreći lične kazne. Povreda pravila prilikom izvodjenja jednog od navedenih bacanja ne može, medutim, za posledicu da ima slobodno bacanje za protivničku ekipu.

2.7 Ako sudije utvrde da je merilac vremena prerano završio igru davanjem znaka za kraj (poluvremena ili utakmice), dužni su da zadrže igrače na terenu i da nadoknade preostalo vreme igre.

Igru nastavlja ekipa koja je pre preranog oglašavanja sirene za kraj poluvremena, odnosno utakmice, bila u posedu lopte. Ako je u tom trenutku igra bila u prekidu, utakmica se nastavlja bacanjem koje odgovara datoj situaciji na terenu, a ako to nije moguće, utakmica se nastavlja slobodnim bacanjem shodno odredbama pravila 13.4 a-b.

Ako je prvo poluvreme utakmice (ili produžetka) bilo produženo, drugo poluvreme mora biti skraćeno za odgovarajuće vreme. Ukoliko se drugo poluvreme utakmice (ili produžetka) završi prekasno, sudije tu činjenicu više ne mogu da promene.

Tajm-aut

2.8 Sudije odlučuju o tome kada i koliko dugo će se utakmica prekinuti ("tajm-aut").

Tajm-aut je obavezan u sledećim situacijama:

U zavisnosti od datih okolnosti ekipni tajm-aut može da se dodeli i u nekim drugim situacijama (vidi objašnjenje br. 2)

Prekršaji za vreme tajm-auta sankcionišu se isto kao i oni koji su načinjeni tokom igre. (16.13, stav 1).

2.9 Kod tajm-auta sudije meriocu vremena daju znak za zaustavljanje časovnika.

Prekid igre signalizira se meriocu vremena sa tri kratka zvižduka pištaljke i znakom br.16.

Nakon tajm-auta (15.3 b) igra se obavezno nastavlja zviždukom sudije za nastavak igre.

2.10 Tokom poluvremena regulamog toka igre svaka ekipa ima pravo na po jedan ekipni tajm-aut u trajanju od jednog minuta (vidi objašnjenje br. 3).

Naslovna