TAMNA FAZA FOTOSINTEZE

                                                    

Proces fotosinteze odvija se kroz čitav niz reakcija koje se mogu odigravati u mraku (u prisustvu produkata svijetle faze) i čine tamnu ili biohemijsku fazu fotosinteze. U tamnoj fazi dolazi do ugrađivanja neorganskog CO2 u organska jedinjenja.

nazad