UVOD

 

Petra Drugog Petrovica Njegosa,poslednjeg vladiku državnika,nasledio je njegov sinovac knjaz Danilo Petrović,koji je na skupštini plemenskih glavara (juna 1852) proglašen za naslednog knjaza Crne Gore i Brda.Državna vlast je bila na putu potpunog učvršćenja.Crna Gora je postala laicka država i od tada ona funkcinise u svojoj svetovnoj formi.U nastojanjima da u potpunosti ojaca svoj uticaj u Crnoj Gori,knjaz Danilo je primenjivao apsolutisticke metode vladanja.Svoje pristalice postavljao je na drzavne funkcije i dodeljivao im brojne povlastice.Sa plitickim protivnicima,pogotovo sa onima koji su bili u tajnoj vezi sa turskim vlastima u susednim krajevima,surovo se obracunavao.