1915.

-19.januar- prvi zračni napad Njemačke na Englesku

-4.februar- Njemačka objavljuje podmorničku blokadu velike Britanije

-22.april-5.maj- bitka kod Ipra- upotreba bojnog otrova

-25.april- Antanta započinje napad na Galipolje u Turskoj

-7.maj- potapanje putničkog broda Lusitania

23.maj- Italija objavljuje rat Au

-30.avgust- Njemačka odgovara SAD-u agresijom i  potapa brodove bez upozorenja

-5.septembar- ruski car NikolajII preuzima komandu nad ruskom vojskom

-19.decembar-Sir Douglas Haig postaje zapovjednik britanskih snaga

-28.decembar-Antanta povlači svoje trupe sa Galipolja