1916.

-21.februar- 18.decembar- najduža bitka u ratu,bitka kod Verdena

-31.maj-01.jun- pomorska bitka kod obala Jitlanda

-01.jul- 18.novembar- Soma

-07.novembar- Woodrow Wilson izabran za predsjednika SAD-a

-07.decembar- David Lloyd George postaje premijer britanske vlade
 
-31.decembar- carevi rođaci ubijaju Raspjutina