1917.

-01.februar- Njemačka ponovo izjavljujepodmorničko neograničeno ratovanje

-15.mart- abdikacija cara Nikolaja II 

-06.april- SAD objavljuje rat Njemačkoj

-14.april- napredovanje britanskih i kanadskih trupa 3 milje od Arras-a
 
-16-29.april- francuska vojska pokreće ofanzivu Chemin des Dames,ali doživljava poraz prilikom njemačke linije;izbija pobuna u redovima francuskih jedinica

-21.april- Francuzi pokreću ofanzivu kod Chemin des Dames

-06.jul- T.E.Lawrence i arapsko osvajanje Aquaba

-16.jul- 10-novembar- treća bitka kod Ipra

-31.jul- glavna britanska ofanziva pokrenuta kod Ipra

-06.avgust- Aleksander Fyodorovich Kerensky ima zakazano kod ruskog premijera vlade

-07.novembar- boljševici,predvođeni Lenjinom,zbacuju s vlasti Kerensky-ovu vladu

03.decembar- nova ruska vlada potpisuje sa Njemačkom primirje

-09.decembar- britansko osvajanje Jerusalima