1918.

1918-1919 -u dva navrata grip je ubio više ljudi nego sam rat

-08.januar- predsjednik Woodrow Wilson objavljuju "notu" od 14 tačaka kao put do svjetskog mira

-21.mart- Njemačka pokreće prvu od pet glavnih ofanziva da osvoji rat prije nego štose američke trupe pojave u rovovima

-25.april- britanske i australijske trupe zaustavljaju njemačko napredovanje kod Amiens-a

-23.majNjemačka bombarduje Pariz

-16-17.jul- car Nikolaj II,njegova žena,djeca i članovi njegove pratnje su ubijeni od strane Boljševika 
 
-08-avgust- antantina kontraofanziva na Somi je potisnula njemačku vojsku

-29.septembar- antantine trupe probija se kroz njemačku liniju utvrđenja kod Hindenberga

-28.oktobar- pobuna njemačkih mornara nakon zapovjedi da isplove i bore se ponovo

-09.novembar- abdikacija Kaiser Wilhelm II

-10.novembar- osnovana Republika Njemačka

-11.novembar- u 11 sati 11.dana 11.mjeseca 1918.godine rat se završio(potpisivanjem primirja između Antante i Njemačke)