Kraj rata

Početkom 1918.američki vojnici se znatnije i direktno angažuju u ratu,koji se polako privodi kraju.Poslije ulaska SAD I Grčke u rat 1917.,zemlje Antante avgusta 1918. počinju snažne ofanzivne operacije prinudivši Centralne sile na povlačenje,a time i na potpuni poraz.Najprije je aktiviran Solunski front,gdje su se nalazile bugarske i austrougarske trupe.Posliije pobjedonosnog početka (15.09.) njemačka Vrhovna komanda 26.09.sve svoje raspoložive trupe upućuje ka Balkanu,shvatajući opasnost koja se približavala nezaustavljivom silinom.Savezničke trupe ništa nije moglo da zaustavi.Bugarska objavljuje svoju kapitulaciju 29.09.,a Nijemci se povlače sa Balkana.

Slično je bilo i na zapadnom frontu.Nijemci traže primirje,što u isto vrijeme čine AU i Turska.Turska potpisuje kapitulaciju 30.10. u Rapalu,AU 3.11.,a Njemačka osam dana kasnije 11.11.1918.

Prvi svjetski rat je završen.Za pobjedu u ovom ratu bile je presudna ekonomska premoć Antante.Centralne sile nisu bile toliko vojnički poražene,koliko su bile privredno iscrpljene da nastave ratovanje.

Od 18.01.do 28.06.1919. održana je Versajska mirovna konferencija.Vodeću riječ vode predstavnici tri velike sile:SAD (Vudrou Vilson) , Engleska (Loj Džordž) , Francuska (Žorž Klemenso).Trebalo je da razriješi dva problema:

U prvom dijelu konferencije,na predlog američkog predsednika,radilo se na osnivanju međunarodne organizacije,čiji je cilj bio očuvanjesvjetskog mira i razvoj saradnje sa narodima-Liga ili Društvo naroda.Januara 1918.predsjednik Vilson donosi ''notu'' od 14 tačaka,kojom se predviđa građanska demokratija i neka vrsta nacionalnog samoopredjeljenja.

Juna 28.,1919.potpisan je mirovni ugovor sa Njemačkom u dvoercima Versaja-Versajski mirovni ugovor.Mirovni ugovori sa ostalim članicama četvornog saveza potpisani su tokom 1919. (Sen-Žermenski,sa Austrijom 10.09.,Nejski sa Bugarskom 27.11.) i 1920.(Trijanonski sa Mađarskom,4.jun,Sevrski sa Turskom 10.08.).