Početak rata

Početak 20.vijeka obilježili su izuzetno zategnuti međunarodni odnosi,političke krize i lokalni ratovi.Svijet je već bio podijeljen na kolonije i na dva neprijateljski raspoložene vojna bloka:Trojni savez i Sile Antante.Političke krize,kao aneksiona,odnosno prva i druga marokanska i Balkanski ratovi,ugrozili su svjetski mir,ali je zbog nespremnosti imperijalističkih sila,izbjegnut opšti međunarodni oružani sukob.Oba vojna saveza nastojala su da pridobiju na svoju stranu još neutralne zemlje i ubrzo su se pripremale za konačan obračun.Svaka članica saveza napravila je plan za ostvarenje svojuh ekonomskih i političkih ciljeva.

UZROK RATA: sukobi imperijalističkih sila (mlađih i starijih) oko kolonija i interestnih svera.

NEPOSREDNI POVOD RATA: Sarajevski atentat,28.juna 1914.

POČETAK RATA: 28.jul 1914. objavom rata AU prema Srbiji

FRONTOVI ZARAĆENIH STRANA:

                                             b) ISTOČNI ( od Baltika do Karpata ) - Rusija protiv AU i Njemačke 

                                              b)KAVKASKI (Kavkaz ) - Rusija protiv Turske

                                              c)MESOPOTAMIJSKO-SIRIJSKO-PALESTIMSKI -Turska protiv Engleske i Francuske 

                                              d)SOČKI (otvoren 1915.) - AU protiv Italije    

                                               e)SOLUNSKI (otvoren 1916.) - Antantini saveznici protiv AU i Bugarske