Eventualne greske prilikom mutacije koje se javljaju na 100 miliona do 1 milijarde nukleotida predstavljaju mutacije,koje su od velikog znacaja za raznovrsnost organizama.

 

nazad