KRALJ ALEKSANDAR I UJEDINITELJ
(1888-1934)

Kralj Jugoslavije, bio je mlađi sin Petra I, Kralja Srbije i Jugoslavije. Još 1909. je proglašen za Prestolonaslednika, a 1914. godine vršio je kraljevsku vlast kao regent, umesto starog i obolelog oca. Već tada je pokazivao težnju ka apsolutizmu. Kralj Jugoslavije bio je od 1921. do 1934. godine. Za vreme svoje vladavine sprovodio je najpre prikrivenu, a od 1929. i otvorenu diktaturu. Zbog otpora diktaturi, doneo je oktobra 1921. oktroisani Ustav. Poginuo je prilikom atentata u Marseju, 9. oktobra 1934. godine.


Kralj Aleksandar sa rumunskim Kraljem na brodu "Dragor" na Dunavu
prilikom sastanka radi rešavanja važnih državničkih pitanja

Kralj Aleksandar sa bugarskim Kraljem prilikom posete Bugarskoj