KNEZ ALEKSANDAR KARAĐORĐEVIĆ
(1806-1886)

Sin Karadordev. Roden u Topoli, a umro u Temišvaru. Izbegao je iz Srbije zajedno sa ocem 1813, a vratio se 1839. Godine 1841. dobio je čin poručnika i postao ađutant Kneza Mihaila. Posle Mihailovog odlaska iz Srbije postao je srpski Knez. Vladao je Srbijom šesnaest godina sa nevelikim uspehom od 1842. do 1858.