PETAR II KARAĐORĐEVIĆ
(1923-1970)

Kao maloletan, posle prevrata 27. marta 1941. proglašen je za kralja Jugoslavije. Po pogibiji kralja Aleksandra (oktobar 1934), u njegovo ime upravljalo je Namesništvo od 3 člana. U kratkotrajnom aprilskom ratu napustio je zemlju zajedno sa vladom i otišao u emigraciju. U vreme II Svetskog rata potpomagao je pokret D. Mihajlovića. Po oslobođenju zemlje odlukom ustavotvorne skupštine 29. nov. 1945. svrgnut je sa vlasti.


Nj. V. Prestolonaslednik Petar
starešina sokola Kraljevine Jugoslavije


Njeno Veličanstvo Kraljica Marija sa Kraljevićima: Petrom, Tomislavom i Andrejom