Stradanje djece u jasenova~kim logorima

U usta{koj NDH od aprila 1941. do maja 1945. godine, ubijeno je oko 40.000 dece uzrasta od kolijevke do 15 godina. U logorima za djecu - jedinim takve vrste u Evropi - u Sisku, Jastrebarskom, Gornjoj Rijeci i ostalim logorima za odrasle, stradalo je vi{e od 20.000 mali{ana. Od 11.500 ubijene djece s kozarskog podru~ja 5.439 progutalo je jasenova~ko strati{te. Prosje~na starost pogubljene djece bila je 6.5 godina.

<<<Nazad