OPIS       STONEHENGE-a

 

Stonehenge je najpoznatiji svjetski predistorijski spomenik.Nalazi se u Velikoj Britaniji.To je krug od slozenog megalitskog    kamenja koje je visoko 6-7.3 metra,a najtezi kamen je tezak oko 40 tona.Star je preko 4000 godina.Kamenje je slagano u fazama.Prvo je napravljen vanjski krug od velikog kamenja pjescenjaka(tako da je na 2 okomita kamena postavljen 1 vodoravni).Unutar toga kruga je krug od manjeg kamenja,tzv.plavog kamena.Kamenje je slozeno u obliku potkovice.U sredini je kamen koji je postavljen okomito i predstavljao je oltar.

Do Stonehenge-a je vodila avenija i tu su pred ulazom bila dva kamena kroz koje je sredinom ljeta sunce, u svanuce,bacalo svoje zrake u sredinu kruga,na oltar.Isto to se desavalo i zimi kada je sunce zalazilo i svoje zadnje zrake bacalo na oltar.

Postoji i kamen za koji postoji legenda da su mu prinosene zrtve.Smatra se da je Stonehenge vijekovima sluzio kao hram, opservatorij ili cak kao kalendar.

 

                                                                                                     

                                                                         

 

 

Nazad