Gradska uprava       

Jugoslovensko opredjeljenje je bilo najbitniji cinilac u izboru clanova Narodnog vijeca u Banjaluci, koje je tokom oktobra 1918. godine i dalje direktno uticalo u organizacionim i drugim pripremama za rad narodnih vijeca u srednjoj i zapadnoj Bosni. Narodno vijece u Banjaluci preuzelo je vlast 31. oktobra 1918. U Banjaluci i na regionalnom podrucju organizovane su regionalne garde. Nardona garda je preuzela cuvanje svih znacajnih objekata 31. oktobra.

Narodno vijece u Banjaluci imalo je 18 clanova( 7 Srba, 6 Hrvata i 5 Muslimana). Okruzni predstojnik Osman Nuri Hadzic bio je clan Narodnog vijeca. Proglas Narodnog vijeca "Braco gradjani" od 2. novembra potpisali su Kecmanovic i gradonacelnik Dzinic. U 13 tacaka istaknuti su zadaci koje je trebalo izvrsavati. Prva jedinica vojske Narodnog vijeca, sastavljena od bivsih srpskih ratnih zarobljenika, dosla je iz Zagreba u Banjaluku 13. novembra.

U 1919. godini izabrano je Opstinsko vijece po propisima austrougarskog izbornog zakona. Finansijskim zakonom od marta 1928. ukinut je Gradski srez Banjaluka, a nadleznosti je preuzeo postojeci Seoski srez Banjaluka kao Srez banjalucki. Sreske poglavare je postavljao ministar unutrasnjih djela. Na ovom polozaju su bili pravnici sa osam godina drzavne sluzbe. Sreski odbor je imao 5 clanova, na celu sa predsjednikom sreske skupstine.

Na osnovu Ustava, 26. aprila 1922. donesena je Uredba o podjeli zemlje na oblasti. Jedna od 33 oblasti u drzavi bila je Vrbaska oblast.Istog dana donesen je i Zakon o opstoj upravi , koji je razgranicio poslove velikog zupana i sreskih poglavara u zadacima opste uprave. Zakon je odredio da opstu upravu u Banjaluci preda u nadleznost sreskom nacelniku. Organi oblasne samouprave bili su Oblasna skupstina i Oblasni odbor. Skupstina je birana na 4 godine.

 Banska uprava Vrbaske banovine zapocela je rad krajem novembra 1929. Ona je naslijedila pet bivsih okruznih oblasti. Bansko vijece Vrbaske banovine obrazovano je 3. jula 1930., a prvo zasjedanje odrzano je 30. novembra iste godine. Ban Vrbaske banovine je bio Svetislav Tisa Milosavljevic.

BACK