Vitamini su organski spojevi koji  regulišu biološke procese u tijelu. Naziv vitamin potiče iz 1910. godine. Naime, tada je poljski biohemičar K. Funk iz ljusaka pirinča izolovao jedinjenje takve strukture i mogućnosti da može da liječi i spriječi razne bolesti, a prvenstveno bolest beri-beri. Prema tome, riječ vitamin(lat. vita-život) u prevodu znači ''amin neophodan za život''.

Dakle, vitamini su nam neophodno potrebni za razvitak i normalno održavanje ljudskog i životinjskog organizma. Bez njih biološki procesi ne bi tekli normalnim tokom, već bi došlo do poremećaja rada niza organa u našem tijelu. Poremećaji u organizmu, izazvani nedostatkom pojedinih vitamina, nazivaju se hipovitaminoze. Potpuni nedostatak vitamina naziva se avitaminoza, dok povećana količina vitamina se zove hipervitaminoza.

Većina vitamina unosi se u organizam u aktivnom obliku, što znaci da čim dospiju u organizam odmah počinju sa svojim djelovanjem u ćelijama. Medjutim ima i onih koji se unose u obliku provitamina, pa se tek u organizmu aktiviraju. Najlakše ih je unijeti u organizam putem hrane, tj najviše ih ima u voću i povrću. 

Vitamini su radi identifikacije označeni brojem i slovom, a za sada su klasifikovani sledeći: A, B(kompleks), C, D, E, K, PP...