Protivnici GMO smatraju da može doći do negativnih posljedica korišćenjem novih organigama nastalih u relacijama koje ne postoje u prirodi (npr. riba i paradajiz).

Pitanje je da li će čovjek uz pomoć genetičkog inžinjeringa doći samo do dobrobiti ili će nastati neke opasne posledice.

Postoji više opasnosti koje stoje nasuprot koristima od primjene GMO, a to su

OPŠTE OPASNOSTI- javljaju se kao posljedica kratkoročnih istraživanja, tj:

1.Neprecizna tehnologija-genetičari uzimaju gen (dio DNA) iz jednog  organizma,ali ne postoji precizna tehnologija kojom će taj gen biti usađen na tačno određeno mjesto u DNA drugog organizma. Tako može doći do remećenja strukture DNA tog drugog organizma i javljaju se :

2.Neželjeni efekti-nepostojanje tehnologije dovodi do pojave  mutanata i sl.

OPASNOSTI PO LJUDSKI ORGANIZAM-mogu biti izazvane s tim što:

1.Nema dugoročnog istraživanja-GI geni iz organizama koji nikad nisu bili dio ljudske ishrane, dospjevaju u čovjekov lanac ishrane. Bez dugoročnog testiranja niko ne može da predvidi koje posljedice mogu da se jave kod generacija koje koriste GMO, a prije svega kod njihovih potomaka ( GI je vrlo mlada nauka i nije istraženo šta bude kad roditelji, bake i dede, prabake i pradede,... koriste GMO).

2.Otrovi-GI može dovesti do mutacija koje stvaraju nove i opasnije otrove.

3.Alergijske reakcije- primjena GMO koji sadrže nove gene po ljudsku išhranu može dovesti do stvaranja novih, nepoznatih, alergija.

4.Problem se ne može pratiti- bez oznake GMO koji se nađu na tržištu, ne postoji mogućnost da se prate posljedice koje nastaju primjenom GMO. Mogućnost tragedije je ogromna.

OPASNOSTI PO EKOLOGIJU-kakav uticaj imaju GMO na prirodu?

1.Povećano korištenje herbicida-ako se stvore GMO (biljke) koje su otporne na herbicide, zemljoradnici će početi sve više i više koristiti herbicide da unište korov koji se nalazi na njivama na kojima su zasađeni GMO da bi prihod bio veći. Tako otrovi dospjevaju na našu trpezu...

2.Ekologija može biti uništena-GMO zasađeni (pušteni u prirodu) mogu se početi ukrštati sa divljim rođaćima i tako izazvati pojavu nekih novih organizama i izazvati promjene u prirodi.

3.Zagađeni geni se teško mogu očistiti- GMO se oslobađaju u prirobi i nemoguće ih je opozvati tj.oni se sve više i više šire uz pomoć lanca ishrane.

 

ZAKLJUČAK: zbog izrezite složenosti živih organizama, genetičari ne mogu predvidjeti sve posledice koje bi nastale puštanjem GMO u prirodu.  

 

 

POCETAK