Austrija

 

lGlavni grad je Beč,
lPopulacija od  oko 8.2 miliona stanovnika.
lValuta u zemlji je euro a prije toga bila šiling,
lZvanični jezik njemački
lPoznata po planinama Alpama na zapadu zemlje- turizam
l

Snage su joj: velika manifakturna baza, jake hemijske i petrohemijske industrije, elektronski inženjering, sektori tekstaila, visoka kvalifikacija radne snage, i naravno turizam.

Slabosti su joj: oskudice prirodnih rezervi, posebno izraženo kod sirovina raznih materijala, ulje i gas.Sa dobro razvijenom tržišnom ekonomiom i visokim standardima života, približno je vezana sa ostalim zemljama Evropske unije, posebno sa Njemačkom.                                                                         

Članstvo u Evropskoj uniji je doprinelo atrakciji Austrije za priliv inostranog kapitala, samim pristupanjem jedinstvenom Evropskom tržištu i približno pretendovanje evropskoj ekonomiji. Usporavanje rasta u Njemačkoj i  bilo gde u svetu držalo je ekonomiju na samo 1.2% rasta u 2001 godini, 0.6% u 2002 godini i 0.8% u 2003 godini. Da bi se susrela sa konkurencijom Evropske unije i Centralnih zemalja Evrope, Austrija treba da unapređuje znanstvene osnove sektora ekonomije, nastaviti sa oslobađanjem državnog sektora i smanjiti poreze. Glavna preokupacija je podsticanje učešća u radu tržišta sa svojim stanovništvom.

Izvoz Uvoz
Mađarska Francuska
Francuska Italija
Italija Njemačka
Njemačka i dr. USA...