Belgija

 

lLocirana između Njemačke, Francuske, Holandije,  Belgija ima i kratku liniju izlaza na severno more.
lGlavni grad belgije je Brisel
lPopulacija 10.2 miliona stanivnika,
lzvanična valuta euro a prije njega belgijska franka,
lJezik: francuski i njemački.

 

Snage Belgijske privrede sastoje se u: Vodećoj snazi ove zemlje u metalnoj industriji kao i tekstilnoj industriji, fladndrijanci su poznati  svetski lideri u visokoj tehnologiji, zastupljenost  uspešne hemijske industrije, visoko obrazovana i motivisana mnogojezička radna snaga  

Slabosti ove zemlje: se ogledaju u velikom broju penzionisanih radnika (ranije nego što to treba)   

Ova moderna ekonomija, bazirana na privatnom preduzetništvu, je kapitalizirala od njene centralne geografske pozicije, visoko razvijene saobraćajne mreže i diverzificirane industrije i trgovine. Indusrija je koncetrisana većim dijelom u Flemanskom dijelu na sjeveru zemlje. Zbog nedovoljnih prirodnih resursa, Belgija mora da uvozi potrebne količine sirovina i da izvozi veliki volumen gotovih proizvoda, što Belgiju čini veoma zavisnom od stanja svjetskog tržišta. Približno tri četvrtine njene spoljne trgovine odlazi na zemlje Evropske unije. Javni dug iznosi oko 100% GDP-a. Vlada je uspjela izbalansirati svoj budžet. Belgija, zajedno sa 11 drugih EU partnera, je započela korištenje euro valute Januara 2002.godine. Ekonomski rast u periodu 2001 – 2003 je naglo opao zbog globalnog usporavanja ekonomskog rasta. Ishodi 2004 godine u mnogome zavise od oporavka Evropske unije i SAD-ea.

 

Izvozi Uvozi
Italija USA
UK  UK
 Francuska Njemačka
Njemačka Francuska
 
l