Finska

 

lSlužbeno ime je Republika Finska,

lGlavni grad je Helsinki.
lPopulacija je 5.2 miliona stanovnika.
lValuta je marka
lJezik je finski i švedski.
lOkružena je sa sjevera i zapada Švedskom, sa istoka Rusijom. Finska je zemlja šuma i 187.888 jezera.
 
lSnage ove zemlje leže u industrijskom izvozu i i orijentaciji ka kvalitetu. Veliki visoko tehnološki sektor. Svjetski je lider u proizvodnji pulpe i papira. Izvoz se brzo oporavlja od recesije. Niska inflacija, sada manja od 2% godišnje. Poboljšan podsticaj stranih direktnih ulaganja. Vrata je Ruske i Baltičke ekonomije.

Slabosti su teška recesija u periodu od 1991-1993, koja je usljedila poslije dekade rekordnog rasta. Stvarni GDP zabilježio pad od 15%, ali se oporavio i porastao za 5%. Opasnost od pregrijavanja ekonomije. Visok nivo javnog i stranog duga. Nezaposlenosti od 20% u 1993 pala je na 12.7% u 1997. Malo domaće tržište. Periferan položaj u Evropi.

Finska je visoko industrijalizovana, slobodna tržišna ekonomija sa GDP po glavi stanovnika skoro isti kao u UK, Francuskoj, Njemačkoj i Italiji. Njen ključni ekonomski sektor je manufaktura – prvenstveno drveta, metali, inžinjering, telekomunikacije i elektronske industrije. Trgovina je važna, sa izvozom koji iznosi skoro trećinu GDP-a. Osim drvene građe i nekoliko minerala, Finska ovisi o uvozu sirovina, energije i nekih komponenti za proizvodnju robe. Zbog klime, poljoprivredni razvoj je ograničen na održavanje samodovoljnosti osnovnih proizvoda. Šumarstvo, važan učesnik u izvozu, obezbjeđuje sekundarno zanimanje za ruralnu populaciju. Rast u 2003 je zadržan zbog globalnog usporavanja ali će nastavit da napreduje u 2004 ako svjetska ekonomija više ne bude patila od šokova.

Izvoz Uvoz
Njemačka  Njemačka
 UK Švedska
Švedska Rusija
Rusija SAD
SAD UK
 
l 
l
l
l
l