Holandija

 

lSlužbeno ime je Kraljevina Nizozemska,

lGlavni grad Amsterdam i Hag.
lPopulacija 15.7 miliona stanovnika.
lValuta holandski gulden
lJezik je holandski.
lLocirana je u delti pet velikih reka u severozapadnoj Evropi. Okružuju je Njemačka i Belgija. Poznata je po mnogobrojnim vetrenjačama kojih je u devetnaestom veku bilo oko 10 000 i po uzgajanju cveća.
 
lSnage zemlje: visoko obrazovana, trenirana radna snaga. Sofisticirana infrastruktura, prisustvo transnacionalni kompanija uključujuću Filips i Shell. Jak koncenzus između zaposlenih i poslodavaca. Niska inflacija, tradicija visoko tehnoloških inovacija uključujući i stvaranje muzičkih kaseta i CD-a.

Slabosti zemlje: visoki socijalni doprinosi, visoke takse i socijalne premije. Jedna trećina nacionalnog prihoda se potroši na socijalno osiguranje, visoke cene nadnica.

Holandija je prosperitetna i otvorena ekonomija koja veoma zavisi od spoljne trgovine. Ekonomija je poznata po stabilnim industrijskim odnosima, regulisanoj nezapolenosti i inflaciji, prilično velikom proračunskom višku, i važnom ulogom evropskog saobraćajnog čvor.  Industrijska aktivnost je pretežno koncentrisana u prehrambenoj industriji, hemijskoj, preradi petrola i elektronskoj mašineriji. Visoko mehanizovani poljoprivredni sektor zapošljava ne više od 4% radne snage, ali pridonosi velike pozitivne viškove  za prehrambenu industriju i izvoz. Holandija, zajedno sa 11 EU partnera, počela je korištenje euro valute od 1. januara 2002.godine. Nastavlja dalje da bude jedna od vodećih evropskih nacija kako bi privukla strane direktne investicije. Ekonomski rast je usporio značajno u periodu od 2001 – 2003, zbog ekonomskog globalnog usporavanja, ali četiri godine prije toga je približno bilježio rast od 4%, što je visoko iznad EU prosjeka. Vlada se bori sa nestabilnim budžetom, koji se približava dozvoljenom limitu EU od 3%.

Izvoz Uvoz
 Njemačka Njemačka
 Belgija  Belgija
 luksemburg luksemburg
 Francuska UK
UK SAD
Italija Francuska
 
l
l
l
l
l
l