Kipar

 

Kipar se nalazi u Mediteranskom moru na severu mu je Turska.

lGlavni grad Kipra je Nikosia,
lPopulacija zemlje iznosi 766000,
lJezici u zemlji grčki i turski
lValuta kiparska funta ili turska lira.

Snage ove zemlje leže u visokoj zastupljenosti turizma koji ujedno čini 20% GDP-a. Pored turizma može se istaći i sektor manufakture 

Slabosti ove zemlje: izražene su u uništavanju i sputavanju turizma zalivskim krizama kao i "green line" tenzijama.

 

Izvozi Uvozi
Grčku Njemačka
Bugarsku Grčka
UK  Italija
Rusiju UK
  USA...