Latvija

 

lSlužbeno ime je Republika Latvija.

lGlavni grad je Riga.
lPopulacija Latvije iznosi 24 miliona stanovnika.
lValuta je lat,
lSlužbeni jezik latvijski.
lLatvija leži između Estonije i Litvanije, na istočnoj obali Baltičkog mora.

Snage ove zemlje leže u poboljšanju industrijske proizvodnje nakon pada. Sektor usluga čini 52% GDP-ea, strane investicije rastu, dok je inflacija pod kontrolom.

Slabosti su nedostatak sirovina. Poljoprivreda i stočarstvo je tehnički unazađeno nakon raspada kolektivnih farmi. Slabost je i zavisnost od uvoza nafte i prirodnog gasa za energiju.

Latvijska tranzicionalna ekonomija se oporavila od ruske finansijske krize 1998 godine, zahvaljujući SKELI i programu ograničavanja vladinog budžeta kao i gradijalnoj reorijentaciji izvoza prema zemljama EU. Sve ovo je dovelo do smanjena ovisnosti Latvije o Rusiji. Većina kompanija, banki i nekretnina je privatizovano, iako država još uvijek ima znatnog udijela u nekoliko velikih preduzeća. Latvija se službeno pridružila Svjetskoj trgovinskoj organizaciji u Februaru 1999.godine. Pripreme za članstvo u EU su bile prioritetni cilj. Najveće brige su i dalje unutrašnji deficit državnog budžeta i bilans plaćanja, ali vladini napori da poveća efikasnost u državnim prihodima mogu smanjiti budžetski deficit.

 

l
Izvoz Uvoz
Rusija Njemačka
UK Rusija
Njemačka  Finska
Švedska Švedska
 Litvanija i dr. Litvanija i dr.
 
l
l
l
l
l