Litvanija

 

lSlužbeno ime je Republika Litvanija.

lGlavni grad je Vilnius.
lPopulacija iznosi 3.7 miliona stanovnika.
lValuta je litas,
lSlužbeni jezik litvanski.
lLitvanija leži na istočnoj obali Baltičkog mora i okružena je Latvijom, Bjelorusijom, Poljskom i Ruskom Federacijom. Litvanija ima 3000 jezera.

Snage ove zemlje su da je privatizacija stimulirala ekonomiju do neke tačke. Inflacija je pod kontrolom.

Slabosti su potištena poljoprivreda nakon dekolektivizacije. Izvoz pod lošim uticajem ruske ekonomske krize. Siromašne baze prirodnih bogatstava. Velika potreba za uvozom nafte i prirodnih gasova iz Rusije. Teškoće u privlačenju značajnih stranih investicija.

Litvanija, baltička država koja je trgovala većinom sa Rusijom, se polako izvukla iz problema koje je donijela ruska finansijska kriza 1998. godine. Nezaposlenost ostaje visoka, još uvijek iznosi 10.7% u 2003.godine, ali se popravlja. Rastuća domaća potrošnja i povećane investicije su produžile oporavak. Trgovina je rastuće orijentisana prema Zapadu. Litvanija je dobila članstvo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i nastavila sa planovima pristupa EU. Privatizacija velikih, državnih preduzeća i postrojenja, posebno u energetskom sektoru, je skoro završena. Generalno, više od 80% preduzeća je privatizovano. Strana podrška vlade i biznisa je pomogla tranziciju sa stare komandne ekonomije na tržišnu.

Izvoz Uvoz
Njemačka Rusija
Rusija  Njemačka
Ukrajina Poljska
UK Italija
Bjelorusija Švedska
 
l
l
l
l
l