Njemačka

 

lSlužbeno ime je Federalna Republika Njemačka,

lGlavni grad je Berlin.
lPopulacija je 82.4 miliona stanovnika,
lValuta je njemačka marka
lJezik je njemački.
lLeži na obali baltičkog i severnog mora, graniči sa devet država.
 
lSnage su najveća evropska industrijska snaga i do sada najuspešnija ekonomija. Niska inflacija, radna snaga disciplinovana, temeljna i marljiva. Najjači sektori su automobili, teški inženjering, elektronika i hemijska industrija. Visok izvoz svih ovih grana.

Slabosti su podcenjenost troškova u modernizaciji tehnologije istočne Njemačke. Visoke nadnice i doprinosi za socijalna osiguranja. Obaveze prema penzionerima su visoke.niska konkurencija prema jeftinoj azijskoj radnoj snazi. Relativno mali broj malih preduzeća, kratka radna sedmica i loše razvijen socijalni sektor.

Njemačka bogata i tehnološki jaka ekonomija je oslabila svoje performanse tokom devedesetih i ranih dvijehiljaditih godina. Modernizacija i integracija istočne njemačke ekonomije i dalje važi za jedan od dugoročnih problema, sa godišnjim transferima od zapada istoku u visini od 70milijardi dolara. Njemačka starija populacija, kombinovana sa visokom nezaposlenošću je povećala troškove socijalnog sektora do nivoa koji prelazi prihode od radnika. Strukturalna nefleksibilnost na tržištu rada, uključujući i stroge regulacije otpuštanja radnika i otpremnina na nacionalnoj osnovi, su učinile nezaposlenosti hroničnim problemom. Rast u 2002 i 2003 godini je pao za 1%. Korporacijsko restruktuiranje i rastuća kapitalna tržišta postavljaju osnove koje bi Njemačkoj mogle omogućiti da ispuni dugoročne izazove evropske ekonomske integracije i globalizacije, posebno ako se nefleksibilnost tržišta rada i dalje bude nastojala riješiti. U kratkom roku gledano, pad državnih prihoda i rast državnih troškova su uslovili dalji rast deficita iznad dozvoljenog nivoa EU od 3%.

Izvoz : Uvoz
 Francuska,  Francuska
 SAD Holanidja
UK Italija
Italija SAD
Holandija UK
 
l
l
l
l
l