Portugal

 

lSlužbeno ime Republika Portugal,

lGlavni grad Lisabon.
lPopulacija 9.8 miliona,
lValuta eskudo
lJezik portugalski.
lSa dugačkom Atlanskom obalom sa istoka graniči sa Španijom. Zemlja velikih moreplovaca.
 
lSnage zemlje: relativno niska ali brzo rastuća cena rada. Fleksibilno tržište rada. Visok nivo domaćih i direktnih stanih investicija, jak bankarski i turistički sektor. Turizam ulazi sa 6% u GDP što je najveća udio u Evropskoj uniji. Potencijal za dalji rast. Jak sektor proizvodnje odeće i obuće. Brzo poboljšanje saoobraćajne infrastrukture, jaka luka u Lisabonu, vino, paradajiz, citrusno voće, pluta i sardine.

Slabosti : veliki poljoprivredni sektor najnefikasniji u Evropskoj uniji. Zastarele metode vođenja farmi, zemlja je razdeljena na puno vlasnika. Nizak prinos od useva. Španija visok konkurent u cenama proizvoda. Velika ovisnost o uvoznoj nafti.

Portugal je postao diverzificirana i rastuće uslužno orijentisana ekonomija od priključenja Evropskoj zajednici 1986.godine. Tokom prošljog desetljeća uzastopne vlade su privatizovale mnoga državno kontrolisana preduzeća i liberalizovale ključne oblasti ekonomije, uključujući finansijski i telekomunikacijski sektor. Zemlja se kvalifikovala za evropsku monetarnu uniju EMU 1998 i počela korištenje eura 1.januara 2002 zajedno sa 11 članica. Ekonomski rast je bio iznad EU prosjeka veći dijelom prošle dekade, ali je pao u periodu 2001 – 2003. GDP per capita iznosi 70% od onog u vodećim evropskim ekonomijama. Siromašni obrazovni sistem je bio poteškoća većoj produktivnosti i rastu. Portugal je bio snažno potisnut od strane jeftinijih proizvođača iz Centralne Evrope i Azije kao meta stranih direktnih investicija. Koalicijska vlada se suočila da teškim izborima i pokušajima da razvije konkurentnost portugalske ekonomije i da zadrži budžetski deficit na nivou ne višem od 3%. 

Izvoz Uvoz
Njemačka  Španija
Španija  Njemačka
 Francuska Francuska
 UK Italija
 SAD UK
 
l
l 
l
l
l