Slovačka

 

lSlužbeni naziv je Slovačka republika,

lGlavni grad je Bratislava.
lPopulacija je 5.4 miliona stanovnika.
lValuta je kruna,
lJezik slovački.
lOkružena je Češkom Republikom, Poljskom, Ukrajinom, Mađarskom i Austrijom.

Snage su jak rast od 1994 godine posebno u Bratislavi i okružnim zonama. Turistički potencijal, praktikovanje skijanja u Tatrima. Nova vlada od 1998. godine obavezala se za reformu i rekonstrukciju javnih i privatnih sektora.

Slabosti su trenutni deficit proračuna od 10% od GDP-a. Visoka strana zaduživanja. Zavisnost o stranoj trgovini čini ekonomiju ranjivom u odnosu na globalnu recesiju. Teška industrija je našla novo tržište na Zapadu ali sektori nisu uspjeli da izvrše restruktuiranje uspješno. Spor rast malih i srednjih preduzeća i mnogo siromašniji istočni region.

Slovačka je upotpunila većinu teških zadataka tranzicije i prešla sa centralno-planske ekonomija na modernu tržišnu. Većina privatizacije je završena, bankarski sektor je skoro cijeli u rukama stranih ulagača, i strane investicije su nastavile sa ulaganjima. Slovačka ekonomija je ispunila očekivanja za period 2001 – 2003, unatoč generalnom evropskom usporavanju. Nezaposlenost je ostala na neprihvatljivoj rati od 15% 2003 i predstavlja Ahilovu petu. Vlada se suočava sa drugim jakim izazovima u 2004 godini, posebno smanjivanje budžeta i trenutnog deficita, zaustavljanje inflacije i jačanje zdravstvenog sistema.

 

l
Izvoz Uvoz
 Češka Češka
Njemačka Njemačka
Austrija Rusija
Italija Austrija
Poljska Italija
 
l
l
l
l
l