Slovenija

 

lSlužbeni naziv je Republika Slovenija,

lGlavni grad Ljubljana.
lIma 1,9 miliona stanovnika,
lValuta je tolar.
lJezik je slovenski.
lLocirana je na sjeveroistočnom kraju Jadranskog mora, okružena Italijom, Austrijom, Mađarskom i Hrvatskom.
 
lSnage su konkurentna manufakturna industrija i luka Kopar. Najmanje zadužena od centralnih i istočnih zemalja evrope.

Slabosti su opasnost od hroničnih pojava koje prate privatizaciju. Sporiji ekonomski rast od drugih tržišta.

Slovenija, sa jakim istorijskim vezama sa Zapadnom Evropom, uživa GDP po glavi stanovnika bitno većim od drugih tranzicionih ekonomija Centralne Evrope. Privatizacija ekonomije nastavlja se ubrzano u 2002 – 2003  i budžetski deficit pada sa 3% GDP-a u 2002 na 1.9% u 2003. Uprkos ekonomskom usporavanju Evrope u periodu 2001 – 2003 Slovenija je održala rast od 3%. Strukturne reforme su poboljšale poslovno okruženje i uslovile veću stranu prisutnost u slovenskoj ekonomiji i pomogle smanjiti nezaposlenost. Dalje mjere za usporavanje inflacije su neophodne. Korupcija i visok stepen koordinacije između vlade, biznisa i politike centralne banke su takođe briga koju Slovenija treba razriješiti.

Izvoz Uvoz
Njemačka Njemačka
Italija Italija
Hrvatska Francuska
Austrija Austrija
Francuska Hrvatska
 
l
l
l
l
l