Španija

 

lSlužbeni ime Kraljevina Španija,

lGlavni grad Madrid.
lPopulacija 39.8 miliona stanovnika,
lValuta španska pezeta,
lJezik španski, galicijski i katalonski.
lLocirana je u jugozapadnoj Evropi, graniči sa portugalom i Francuskom i Andorom.
 
lSnage zemlje: jedna od najbrže rastućih OECD ekonomija. Radna snaga je dobro kvalifikovana, cena rada relativno niska. Privatizacija je uvela bolju konkurentnost u telekomunikacije, električnu energiju i njenu proizvodnju i preradu nafte.

Slabosti : masivna strana penetracija u ekonomiju i odsustvo domaćih španskih multinacionala mogu izazvati dugoročne probleme. Niska ulaganja u istraživanje i razvoj, koncentracija snaga u posustajećim industrijama i niska produktivnost posebno u poljoprivredi. Nezaposlenost je ostala nepromenjeno visoka i iznosi preko 20% od 1993 godine.

Španska mješovita kapitalistička ekonomija podržava GDP koji po glavi stanovnika iznosi 80% onog u četiri vodeće evropske ekonomije. Desničarski orijentisana vlada je uspješno ispunila uslove da bude među zemljama koje su lansirale euro valutu. AZNAROVA  administracija je nastavila da zastupa liberalizaciju, privatizaciju i deregulaciju ekonomije i uvela je neke poreske reforme. Nezaposlenost pod istom administracijom je sigurno opadala ali je i dalje ostala visoka na nivou od 11.7%. Vlada nastoji da osigura dalji progres u izmjeni zakona o radu i penzione šeme, koje su ključne da održe unutrašnje španske prednosti i konkurentnost u valutnoj zoni. Generalni štrajk sredinom 2002.godine je reducirao saradnju radnika i vlade. Rast od 2.4% u 2003.godini je bio zadovoljavajući s obzirom na posrnutu evropsku ekonomiju. Prilagođavanje monetarne i drugih ekonomskih politika evropskim, kao i smanjenje nezaposlenosti, predstavljaće izazove za Šaniju tokom nekoliko narednih godina.

Izvoz Uvoz
Francuska Francuska
 Njemačka  Njemačka
 Italija Italija
Portuga UK
UK SAD
 
l
l
l
l
l