Švedska

 

lSlužbeno ime Kraljevina Švedska,

lGlavni grad štokholm.
lPopulacija 8.9 miliona.
lValuta kruna
lJezik švedski.
lLocirana na skandinavskon poluostrvu između Norveške i Finske. Zemlja šuma i brojnih jezera.
Snage zemlje: kompanije od globalnog značaja kao erikson, Saab, Volvo, Elektrolux i SKF su svetski vodeći proizvođači. Visoko razvijena i konstantno održavana infrastruktura. Sofisticirana tehnologija, obučena radna snaga.

Slabosti : nekonkurentna cena rada, najviši porezi u OECD, doprinose preko 60% GDP-a. Periferalna lokacija i rastući troškovi za proizvođače i izvoznike.

Potpomognute mirom i neutralnošću tokom cijelog dvadesetog vijeka, Švedska je uspjela da postigne zavidan životni standard u mješovitom sistemu visoko tehnološkom kapitalizma i širokogrudih socijalnih beneficija. Ima moderan sistem preraspodjele, odlične unutarnje i vanjske komunikacije i obučenu radnu snagu. Drvena građa, hidroenergija i željezo su osnove resursa ove ekonomije koja je snažno orijentisana ka spoljnoj trgovini. Preduzeća u privatnom vlasništvu čine 90% proizvodnog output-a, od kojih inžinjerski sektor broji 50% output-a i izvoza. Poljoprivreda nosi samo 2% GDP-a i zapošljava 2% radne snage. Vladina predanost fiskalnoj disciplini je rezultovala znatnim budžetskim viškom u 2001. godini, koji se za pola smanjio u 2002.god. zbog ekonomskog usporavanja, državni prihodi opadaju a trošenje se povećava. Švedska centralna banka se fokusira na cijenovnu stabilnost sa stopom inflacije od 2%. Rast je ostao usporen u 2003.go. Septembra 2003.godini švedski glasači su odbili euro valutu zbog zabrinutosti od uticaja na demokratiju i suverenitet.

Izvoz Uvoz
Njemačka  Njemačka
UK  UK
SAD  Norveška
Norveška Holandija
 Danska Danska
 
l
l
l
l
l