Ujedinjeno Kraljevstvo

 

lSlužbeno ime Ujedinjeno Kraljestvo Velike Britanije i Sjeverne Irske,

lGlavni grad London.
lPopulacija 58.2 miliona stanovnika.
lValuta funta
lJezik engleski i velški.
lLeži u sjeverozapadnoj Evropi zauzima veći deo Britanskih ostrva graniči sa Republikom Irskom.
 
lSnage zemlje: svetski vodič u finansijskim uslugama, farmaceutskoj i vojnoj idustriji. Jake transnacionalne kompanije kao Glakso. Precizni inženjering i visoko tehnološke industrije, energetski sektor baziran na nafti i gasu severnog mora. Inovacije u kompjutersko- softverskom razvoju. Fleksibilna radna praksa i niže nadnice. Nedavni uspeh u kontrolisanju bivše sklonosti ka inflaciji.

Slabosti : pad u manufakturnom sektoru od 1970, posebno u teškim industrijama. Odluke o investiranju nisu stvorile okruženje za održavanje dugoročnog rasta. Visok nivo potrošačkih i vladinih dugova i neučestvovanje u euro valuti preti ranijem statusu najvećeg primaoca investicija Evropske unije.

Ujedinjeno Kraljevstvo, vodeća trgovinska snaga i finansijski centar, je jedna od četiri vodeće ekonomije zapadne Evrope. Tokom prošle dvije dekade vlada je uveliko reducirala javno vlasništvo i zadržala rast socijalnih programa. Poljoprivreda je intenzivna, visoko mehanizovana i efikasna prema evropskim standardima i proizvodi oko 60% prehrambenih potreba sa samo 1% zaposlene radne snage. UK ima velike resurse uglja, prirodnog gasa i ulja. Proizvodnja primarne energije nosi 10% GDP-a, što je jedan od najviših procenata među industrijskim nacijama. Usluge, posebno bankarstvo, osiguranje i poslovne usluge, broje daleko najveću porciju GDP-a, dok industrijski udio opada. Rast GDP-a je opao u periodu 2001 – 2003 zajedno sa globalnim padom, visoka vrijednost funte i nadolazeće nove ekonomije su oštetile manufakturu i izvoz. Ipak, ekonomija je jedna od najjačih u Evropi, inflacija, kamatne stope i nezaposlenost su ostale niske. Relativno dobre ekonomske performanse su komplikovale napore Blerove vlade da pripoje Britaniju Evropskoj ekonomskoj i monetarnoj uniji. Kritičari ističu da je ekonomija uspješna i bez članstva u EMU i da se tome članstvu protivi većina javnosti. U međuvremenu vlada je ubrzala poboljšanja u sektorima obrazovanja, saobraćaja i zdravstva, po cijenu viših poreza.

Izvoz Uvoz
 SAD  SAD
 Njemačka Njemačka
Francuska Francuska
Holandija Holandija
 Irska Japan
 
l