Uvod

 

 

Sjedište EU: Brisel

lPredsjednik Evropske Komisije: Prof Romano Prodi
lPovršina: 3,240 km2
lPopulacija: 379.2 miliona (2002)
lKurs: A$1 = 0.5697 Eura (Jun 2003)
lČlanice:Austrija, Belgija, Kipar, Češka, Estonija           Mađarska,Latvija,Litvanija, Malta, Poljska,Slovačka           Slovenija,Luksemburg,Danska*,Finska,Francuska,            Njemačka, Grčka,Irska, Italija, Holandija, Portugal,Španija, Švedska*, Ujedinjeno Kraljevstvo*.
(*članica evropske unije, ali ne ulazi u evropsku zonu.)

 

Povratak na početnu stranicu