Salvador DALI

(1904 - 1989)

 

 

Umjetnost 20. vijeka            Indeks umjetnika