GEOGRAFSKI POLOZAJ 

Ova republika se nalazi u istocnim Pirinejima na samoj granici Francuske i Spanije na nadmorskim visinama visim od 1 000 metara nadmorske visine, a ima i izlaz na Sredozemno more.Po svom gegrafskom polozaju  pripada juznoj Evropi.Relef je planinski , a na nekim mjestima prelazi i 2 000 metara.Ima solidan geografski polozaj.Ovaj prostor zauzima mjesto gdje se sijeku 430 geografske sirine i70 geografske duzine.