ISTORIJA I UREDJENJE 

Republika Andora postoji kao nezavisna, suverena i samostalna drzava postoji kao takva vec 12 vijekova. U Andori se govori katalonskim jezikom. Ona je izborila samostalnost u srednjem vijeku u dolini rijeke Rio Valire, na visini od preko 1 ooo metara nadmorske visine. Nezavidnost su izdejstvovali od Francuske i Spanije. Od tada ova drzava je proglasena republikom i proglasila je neutralnost. Od tada noga stranog vojnika nije krocila na teritoriju Andore, po cemu je ova republika sa Svajcarskom karakteristicna. Sto se tice uredjenja, i ono je karakteristecno.Livade, pasnjaci i sume su zajednicko vlasnistvo.Andorom upravlja Generalni savjet koji istovremeno predstavlja i parlament ove republike, a i vlada je zemlje.Njegova 24 clana biraju stanovnici glasanjem, a mandat traje 4 godine.Savjet u isti mah predstavlja i vrhovnu i sudsku vlast.

 

stari nakit stari dokumenti muzej Andore muzej Andore muzej Andore