FIG (Federation Intenationale de Gymnastique)

Skraćenica za Međunarodnu gimnastičku organizaciju osnovanu 1881. god. Sjedište je u Švajcarskoj, u gradu Moutieru. Pored sportske i ritmičko- sportske gimnastike, FIG-a okuplja i druge srodne sportove: akrobatiku, aerobnu gimnastiku, skokove na trambulinu i dr. Međunarodna gimnastička federacija označava danas jednu od najstarijih svjetskih sportskih federacija u koju je učlanjeno više od 150 zemalja sa svih kontinenata svijeta.

Home