Smatra se da su akrobate u starom Egiptu bili prvi gimanstičari u istoriji. U II milenijumu p.n.e., muškarci i žene na Kritu za vrijeme kritsko-mikenske kulture razvili su umjetnost skakanja na bikovima. Trkač bi skakao prema biku koji juriša, zgrabio ga za rogove i, kad ga ovaj baci u vis, izvodio razne akrobacije u vazduhu prije nego sto padne na bikova leda, a zatim bi sjahao jednim brzim pokretom.U staroj Grčkoj, postojala su tri posebna programa gimnastickih vježbi: vježbe za održavanje dobre fizičke kondicije, vježbe za vojnu obuku, vježbe uvježbavanja za spotiste. Gimnastika je uvedena u ranoj Grčkoj civilizaciji da olakša fizički razvoj kroz serije vježbi uključujući: trčanje, skakanje, plivanje, hrvanje i dizanje tegova i predstavljala je cjelokupni sistem fizičkog vježbanja. Stari Grci su smatrali da je potrebno da vježbaju neodjeveni (gymnos = nag) koristeći one vježbe koje imaju prevashodno zadatak da skladno oblikuju tijelo. Mjesta gdje se je ova aktivnost upražnjavala nazivala su se "gymnazium". Fizička sposobnost je bila visoko cjenjena aktivnost u staroj Grčkoj, a muškarci i žene su sve više uzimali učešća u energičnim gimnastičkim vježbama. Rimljani, poslije osvajanja Grčke, su razvili ove aktivnosti u više formalan sport, a koristili su gimnastičku dvoranu za pripremu svojih legija za rat. Padom Rimske imperije, nestao je interes za gimnastiku i ona je više ostala samo kao oblik zabave.

Home