Objekti u kojima se odvijaju gimnastičarska takmičenja su zatvorene sale u kojima temperatura ne smije biti niža od 200C. Osvjetljenje je minimum 300 LUX-a. Prostor u okviru zone takmičenja i prostor za gledaoce moraju biti dobro obilježeni. Svi metalni dijelovi u sali moraju da budu zaštićeni zbog mogućnosti povrede takmičara. Organizator obezbjeđuje i salu za zagrijavanje (ili više sala zavisno od broja takmičara), opremljenu identičnim spravama i pratećim rekvizitima, kao što su one na kojima će se odvijati zvanično takmičenje. sale moraju da budu opremljene priključcima za ozvučenje i telefonskim linijama radi bolje komunikacije i muzičke pratnje.

Home