U gimnastičke sprave koje koriste gimnastičari, gimnastičarke, ili i jedni i drugi, spadaju:

Home

Parter (podijum, površina za vježbanje na tlu) specijalna je konstrukcija sa elastičnom površinom koja gimnastičarima i gimnastičarkama omogućava da složene akrobatske i gimnastičke skokove izvode velikim amplitudama i sprečava povrede prilikom tokom odskoka sa i doskoka na tlo. Dimenzije partera iznose 12 x 12 metara, sa dodatnom zaštitom od 1 metar sa svake strane. Oivčen je bijelom linijom širine 5 cm koja ulazi u sastav terena. Svako izlaženje izvan površine za vježbanje povlači gubitak poena. Vježbe na parteru uključuju pokrete koji moraju da demonstriraju snagu, fleksibilnost, ravnotežu i gracioznost. Svaka vježba mora se sastojati od kombinovanih pokreta akrobatskog (sa i bez faze leta, izvedenih napred, sa strane ili nazad), kao što je salto oko uzdužne i poprečne ose ili gimnastičkog karaktera. Tokom izvođenja vježbe gimnastičar treba da iskoristi cijeli parter a vježbe moraju biti naglašene izrazima i izvršenim radnjama tokom vježbi. Maksimalno trajanje vježbe iznosi 1 minut i 10 sekundi. Gimnastičarke sastave na tlu izvode uz muzičku pratnju. Fizičke izvedbe i tehnička izvršenja moraju biti ujedinjene sa maštom i izrazom. To su karakteristike koje moraju donijeti izražajnost gimnastičareve sposobnosti do perfekcije, kao i suštinu ili moraju biti zapanjujuće kompleksnosti.

vrh

 

Konj s hvataljkama sastoji se od drvenog trupa presvučenog kožom i fiksiranog na četiri ili dvije metalne "noge". Dužina trupa je 160 cm, gornja ivica je na visini 105 cm od gornje površine strunjače, čija debljina iznosi 10 cm. Na trupu se nalaze dvije drvene hvataljke, postavljene paralelno na razdaljini koju je moguće podešavati (raspon je 40 do 45 cm). Vježbe na konju s hvataljkama moraju se izvoditi lagano, kontinuirano uz korištenje kako hvataljki tako i svih ostalih dijelova konja. Na konju se vježba isključivo u uporu i korištenjem zamaha, dok su statički elementi zabranjeni. Zamasi mogu biti kružni i klatnasti. Iz kružnih zamaha proizilaze kola (odbočna i Tomas) koja dominiraju sastavima na ovoj spravi. Iz klatinastih zamaha proizilaze striževi i premasi koji su takođe obavezni dijelovi sastava. Vježbanje na konju sa hvataljkama odlikuju elegancija i ritam. Elementi snage i izdržaja na ovoj spravi nisu dozvoljeni.

vrh

 

Konj za preskoke se sastoji od trupa dužine 160-163 cm i širine 35 cm u koji su ugrađene opruge, što mu povećava elastičnost, i metalnih čvrstih nosača (stubova). Trup se sastoji iz dva dijela, a presvučen je kožom. Gimnastičarke preskaču konja postavljenog u širinu, visine 120 cm, a gimnastičari u dužinu, visine 135 cm. Svaki preskok počinje zaletom sa trake koja maksimalno može biti duga 25 metara. Naskok na dasku visine 20 cm se izvodi sunožnim odrazom (sa ili bez rondata), s odskočne daske i skupljenim nogama te se izvodi kratkim odgurivanjem objema rukama od konja (žene, muškarci) ili samo jednom rukom (muškarci).  Preskok mora demonstrirati čist i snažan pokret kombinovan sa visinom i dužinom sa jednom ili više rotacija, premeta i salta te zavrčiti sa kontrolisanim doskokom. Izvedbe su nagrađene za kontrolu nad tijelom u fazi leta i doskočnim položajem (pozicijom doskoka). Brzina i snaga su ujedinjene sa nježnom akrobatikom, naglašenom i okarakteriziranom između fizičke izvedbe i sposobnosti za koordinaciju pokreta. Umjesto tradicionalnog konja za preskok, nova sprava za preskok je korištena prvi put na Svjetskom sampionatu u Ghent-u (Belgija). Ova sprava za preskok je visoka 125 cm, široka 95 cm i duga 120 cm. Ne samo da moze pružiti bolju sigurnost, već omogućava gimnastičarima da se što bolje odgurnu i na sto bolji način izvode tehničko teške i komplikovane elemenate koji imaju izuzetno složene rotacije.

vrh

 

Krugovi se sastoje od dvije drvene karike presjeka 28 mm, unutrašnjeg prečnika 18 cm, koje su na jednakoj visini i rastojanju od 50 cm preko kožnih kaiševa i čeličnih sajli pričvršćene za metalnu konstrukciju. Visina krugova je 255 cm od gornje površine strunjače. Debljina strunjače je 20 cm. Krugovi su disciplina u kojoj, kao ni u jednoj drugoj, dominira snaga. Ona se demonstrara kako vučenjima i izražajima, tako i elementima zamaha jer je njihovo izvođenje otežano zbog oslonca koji nije fiksiran pri vježbanju. Vježbe na krugovima se moraju sastojati od različitih pokreta demonstrirajući snagu, izdržaje i zamahe. Ovi se elementi izvode u visu, do ili kroz upor ili do ili kroz stoj na rukama, a treba da se izvedu pruženim rukama. Gimnastičar mora izvesti seriju okreta i izdržaja sa prednjim i zadnjim elementima a kraj vježbe ili saskok se mora izvesti akrobatskom tačkom. Gimnastičarima izvođenje navedenih vježbidobrim dijelom omogućava upotreba specijalnih zaštitnih kožica koje pri hvatu obrazuju svojevrsnu "kandžu", učvršćuju hvat i time sprečavaju "otkidanje" i pad sa sprave.

vrh

 

Vratilo se sastoji od čelične pritke presjeka 28 mm i dužine 260 cm. Postavljena je hotizontalno, između dva stuba koja su pričvršćena za tlo čeličnim sajlama sa zatezačima, na visinu od 255 cm mjereno od gornje površine strunjače debljine 20 cm. Na vratilu se vježba isklujčivo zamasima velike amplitude, dok su statički elementi zabranjeni. Gimnastičar mora izvoditi kontinuirane pokrete i ne smije dodirivati šipku od vratila svojim tijelom. Zadužen je da demonstrira promjenu hvatova, rotirajuće pokrete naprijed i nazad plus puštanje sprave i ponovno hvatanje za šipku vratila. Odpuštanje sprave je izuzetno važan dio vježbe na vratilu jer je posebno čini spektakularnim radi akrobatskih elemenata. Dužina leta i spektakularna izvedba zadivljuje svakog, s tim sto dokazuje ili potvrđuje da čovjek moze preći svoje granice gurajući ih svakom izvedbom sve više i više.

vrh

 

Razboj se sastoji od dvije paralelne, horizontalno postavljene pritke, učvršćene na četiri metalna stuba. Pritke su elipsastog presjeka, postavljene na visinu od 175 cm, mjereno od gornje površine strunjače debljine 20 cm. Razmak između pritki može da se podešava od 42 do 64 cm. Na razboju se zahtjeva vježbanje zamasima, velikim amplitudama u uporu, potporu i visu, ali i izvođenje elemenata snage- vučenja i izdržaji. Gimnastičar mora izvoditi vježbu cijelom dužinom razboja ispod i iznad pritki. Vježbama moraju dominirati okreti oko uzdužne i poprečne ose. Kontrola tijela i vladanje izvedbi pokreta ujedinjuju sve to u nježne i prirodne pokrete, tako što sve navedene elemente ujedinjuju u skladnu cijelinu koja se mora zavrsiti saskokom sa sprave i kontrolisanim doskokom.

vrh

 

Dvovisinski razboj sastoji se iz dvije horizontalno i paralelno, na različite visine postavljene pritke. Donja pritka postavljena je na visinu od 155 do 165 cm a gornja na visinu od 235 do  245 cm mjerno od tla, s tim ada debljina strunjače iznosi 20 cm. Razmak izmedu pritki podešavaju same gimnastičarke i moze da iznosi do 180 cm. Dvovisinski razboj je najspektakularnija sprava u zenskoj umjetnickoj gimnastici. Ova sprava zahtjeva snagu, koordinaciju, hrabrost sa bezbrojnim izmjenama hvatova i rotacija. Optimalna vjezba je okarakterisana sa orginalnim kombinacijama razlicitih elemenata kao npr. elementi koji imaju fazu pustanja i hvatanja sprave, pokreti iznad, izmedu i ispod pritki, višestruki prelasci sa pritke na pritku, višestruke promjene pravca kretanja. Vjezbu takmicarke zavrsaju sigurnim doskokom sa sprave.

vrh

 

Greda se sastoji od drvene grede presvučene presvučene poliuretanskom masom i sintetičkom oblogom koja sprečava klizanje. Dugačka je 5 m, a široka samo 10 cm. postavljena je na visinu od 125 cm uz pomoć dva metalna nosača. Vježba na gredi mora sadržavati umjetnicke kombinacije, raznolike akrobatske elemente, gimnasticke skokove, okrete, korake, elemente ravnoteže tokom stajanja, sjedećeg i ležeceg polozaja. Gimnastičarka mora koristiti čitavu dužinu grede demonstrirajući elegantnost, gracioznost, fleksibilnost, ritam, tempo, sampopouzdanje, kontrolu i dr. Izvedbe serijskih akrobatskih elemenata mogu biti veoma spektakularne. Maksimalno vrijeme za izvedbu vjezbe iznosi 1 minut i 30 sekundi. Glavna karakteristika vježbi na gredi je odlicno razvijeni osjećaj za ravnotežu i velika moć koncentracije prilikom izvedbe akrobatskih elemenata na izuzetno uskoj površini oslonca. Vježba mora posjedovati akrobatsku seriju, ritmičku seriju, akrobatsko-ritmičku seriju, skokove sa velikom amplitudom pokreta, okrete za 360 stepeni, ali na jednoj nozi kao i elemente grede.

vrh

Home