Gimnastika (gymnos = go, nag), čije ime potiče od stare Grčke riječi za disciplinarne vježbe, je kombinacija motoričkih vještina i sposobnosti kao što su: koordinacija, gracioznost, spretnost, snaga, fleksibilnost itd. zajedno ukomponovanih sa akrobatskim vještinama, koje izvode podjednako i muškarci i žene. Pod samim pojmom gimnastika može se  podrazumjevti vještina izvođenja kretanja na određeni način i sa jasno definisanim ciljem. Međutim, gimnastika kao sport, odnosno sportska gimnastika predstavlja takmičenje na spravama u muškoj i ženskoj, bilo ekipnoj ili pojedinačnoj konkurenciji. Danas ovaj sport sjedinjuje sedam kategorija a to su: Umjetnička gimnastika, Ritmička gimnastika, Skokovi na trampolini, Sportski aerobik, Sportska akrobatika i tkz. Opšta gimnastika. Sportska gimnastika sastoji se od niza raznovrsnih vježbi koje gimnastičari i gimnastičarke različitim kombinacijama spajaju u skladne i atraktivne cjeline, a koje gimnastičke sudije prema Pravilniku o ocjenjivanju objektivno vrednuju.

Home